Prefix & Suffix

İngilizce’de Önekler / Sonekler
 
Bir isime eklenerek yeni bir isim oluşturan
önekler.
     
anti-  against
( karşı, zıt ) 
anti-war
( savaş karşıtı )
auto-  self (kendi, kendi kendine, kendiliğinden, otomatik)  autobiography ( özyaşam öyküsü )
bi-  two ( iki) bilingualism ( iki dillilik )
co-  joint (birlikte , ortak ) co-founder ( ortak kurucu )
counter-  against ( karşı , zıt ) counter-argument ( karşı fikir )
dis-  the converse of ( tersi, zıttı) disloyalty (sadakatsizlik)
ex-  former (önceki) ex-wife ( önceki eş )
hyper-  extreme (aşırı) hyper-activity ( aşırı hareketlilik )
in-  the converse of ( tersi , zıttı ) insanity (akli dengesinin yerinde olmama durumu )
in-  inside (iç kısım) interior ( bir binanın, ülkenin vb iç tarafı )
inter-  between ( arasında ) inter-change ( mübadele , değişim, takas )
kilo-  thousand (bin) kilobyte ( bin bayt= kilobayt)
mal-  bad ( kötü, yanlış) malnutrition ( yanlış beslenme )
mega-  million ( milyon; çok büyük) megabyte ( Bir milyon bayt )
mis-  wrong ( yanlış) misinformation ( yanlış bilgi )
mini-  small (çok küçük ) mini-skirt ( kısa etek )
mono-  one ( bir ) monogamy ( tek eşlilik )
neo-  new ( yeni) neo-impressionism ( yeni izlenimcilik)
poly-  many ( çok ) polygami ( çok eşlilik )
pseudo-  false ( sahte ) pseudo-expert ( sahte uzman )
re-  again ( yeniden, tekrar ) re-submission ( yeniden gönderim )
semi-  half ( yarı ) semi-darkness ( yarı karanlık )
sub-  below ( aşağısında , altında ) submarine ( denizaltı )
super-  more than, above ( -den fazla, üzerinde, süper) superiority ( üstünlük )
sur-  over and above ( üzerinde, yukarısında) surrealist ( gerçeküstücü)
tele-  distant ( uzak) telephone, television, telepathy
tri-  three ( üç ) triplex ( üç kat )
ultra-  beyond ( öte) ultrasound ( insan kulağının duyabileceğinden öte ses
dalgası; ultrason)
under-  below, too little ( aşağısında , çok az ) under-development ( az gelişme )
vice-  deputy ( yardımcı ) vice-president ( başkan yardımcısı )
     
 
 
 
Bir isime, eyleme veya sıfata eklenerek isim
oluşturan sonekler.
     
-tion action/instance of V-ing (—- eylemi ) demonstration
( gösteri )
-sion  expansion
( genişleme )
-er  person who V-s ( Bir işi yapan ) consumer ( tüketici )
something used for V-ing( belli bir iş için
kullanılan )
printer
( yazıcı )
-ment  action/instance of V-ing ( —- eylemi ) development ( gelişme )
-ant person who V-s ( bir işi yapan ) consultant ( danışman )
-ent 
-age  action/result of V ( — eylemi veya —eyleminin sonucu) marriage ( evlilik )
-al  action/result of V ( — eylemi veya —eyleminin sonucu ) denial ( inkar )
-ence action/result of V ( — eylemi veya —-
eyleminin sonucu)
insistence ( ısrar )
-ance 
-ery/-ry  action/instance of V-ing ( ———- eylemi ) robbery ( soygun ), bakery ( fırın )
place of V-ing ( — eyleminin yapıldığı yer )
 
 
 
     
-ity  state
or quality of being A ( —- olma durumu )
difficulty
( zorluk )
-ness  state or quality of being A ( —- olma durumu ) happiness ( mutluluk )
-cy  state or quality of being A ( —- olma durumu ) urgency ( aciliyet )
 
 
 
     
-ism  doctrine
of N ( —– doktrini )
Socialism,
Liberalism
-ship  state of being N ( —— olma durumu ) leadership ( liderlik )
-age  collection of N ( —– nin toplamı ) baggage ( bağaj)
 
 
 
Sıfat Sonekleri : -al,
-ent, -ive, -ous, -ful, -less. 
 
Bir eyleme veya isime eklenerek sıfat oluşturan
soneklere örnekler
     
-al  critical
( kritik )
 
-ent  different ( farklı )  
-ive  attractive ( çekici)  
-ous  famous ( ünlü)  
-ful  peaceful ( huzurlu )  
-less  homeless ( evsiz )  
-able  avoidable ( kaçınılabilir )  
 
 
 
Bir sıfatın önüne gelerek o sıfatın olumsuz bir
anlam kazanmasını sağlayan öneklere örnekler.
     
un-  unfortunate
( talihsiz , şanssız )
 
im-/in-/ir-/il-  imposible ( imkansız); inexpensive ( ucuz ); irrelevant (
ilgisiz); illiterate ( okuma yazması olmayan )
 
non-  non-profit ( kar amaçlı olmayan )  
dis-  dishonest ( dürüst olmayan )  
 
 
 
Bir eylemin önüne gelerek yeni bir eylem sözcüğü
oluşturan öneklere örnekler.
     
re-  again
or back ( tekrar , yeniden )
reanimate
( yeniden canlandırma )
dis-  reverses the meaning of the verb ( eylemin anlamını tersine
çevirir)
disarm ( silahsızlandırma )
over-  too much ( aşırı ) overcharge ( fazla hesap çıkarmak )
un-  reverses the meaning of the verb ( eylemin anlamını tersine
çevirir)
undo ( eski haline getirmek )
mis-  badly or wrongly ( yanlış bir şekilde , hatalı olarak) mislead ( yanlış yönlendirmek )
out-  more or better than others ( diğerlerinden daha iyi veya
daha fazla olmak)
outbid ( diğerlerinden fazla fiyat vermek, örneğin
müzayedede)
be-  make or cause ( — e yol açmak , — sebep olmak) belittle ( küçültmek)
co-  together ( birlikte ) co-operate ( birlikte çalışmak, işbirliği yapmak )
de-  do the opposite of ( tersini yapmak ) devalue ( değerini düşürme)
fore-  earlier, before ( önceden ) foresee ( önceden görmek, tahmin etmek)
inter-  between ( arasında ) interface (arabirim)
pre-  before ( önce ) prepay (normal zamanından önce ödeme yapma)
sub-  under/below ( altında , aşağısında ) submerge ( yarısına kadar suya vb daldırmak)
trans-  across, over ( çapraz, karşıdan karşıya, üzerinde ) transplant ( başka bir yere yerleştirmek, nakletmek)
under-  not enough ( yetersiz ) undersell ( yeterince satmamak )
 
 
 
Sıfatın sonuna gelerek "—–e sebep
olma" anlamı taşıyan eylem sözcükleri oluşturan soneklere örnekler.
     
-ise  symbolise
( simgeleştirme )
 
-ate  differentiate ( farklılaştırma)  
-fy  simplify ( basitleştirme, sadeleştirme )  
-en  widen ( genişletme )  

Reklamlar

One Response to Prefix & Suffix

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s